1

ELIN SALTRØE

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HÅNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Fylkesmannen.

Pensjonist. Utdannet jurist og tidligere ansatt hos

Verv i kirkelig sammenheng

Fellesrådsmedlem.

Kristiansand kirkelige fellesnemd.

Menighetsrådsmedlem.

Satsningsområder

  • Ønsker å arbeide gjennom Kirkelig fellesråd for at kirka får
  • gode økonomiske rammebetingelser lokalt
  • og at kirken kan være en god arbeidsgiver for de ansatte.

Utfyllende presentasjon

Pensjonist. Utdannet jurist og tidligere ansatt hos Fylkesmannen. Har vært med i menighetsråd og Kirkelig fellesråd i flere perioder. Er nå med i Kristiansand kirkelige fellesnemd, som skal legge til rette for ert nytt Kirkelig fellesråd som skal tre i kraft når Kristiansand slås sammen med Songdalen og Søgne fra 2020.

Andre kandidater på samme liste

2
KRISTIN WALLEM TIMENES f. 1971, Kommunikasjonsansvarlig Timenesveien 46
3
LARS BJØRGULV HOLLERUD f. 1957, Journalist Fruktveien 10 A
4
CHRISTEL ØVERNES HAFREDAL f. 1983, Regnskapsfører Epleveien 8 C
5
MARIANNE HAUGESTEN WOLLES f. 1989, Sykepleier Havreveien 4 B
6
JOHN OLAV GLASTAD BJØRNESTAD f. 1966, Førstelektor Havreveien 57 D
7
KIRSTEN BJØRKHAUG FAUSKE f. 1960, Kokk/fagarbeider Epleveien 173