1

ERLING BIRKEDAL

Stilling: Forsker/prosjektleder. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1976 - 1984
Lærerutdanningm /hovedfag i kristendommskunnskap

1985 - 2008
Rådgiver /direktør IKO - kirkelig pedagogisk senter

1994 - 2000
Stipendiat/forsker 50% v/ KIFO - Stiftelsen Kirkeforskning

2001 - 2001
Dr.art. på avhandling innen rel.pedagogikk/psykologi NTNU

2008 - 2019
Forsker/prosjektleder ved Det Teologiske Menighestfakultet

Verv i kirkelig sammenheng

1990 - 1996
Medlem av Kirkerådets nemd for undervisning

2002 - 2007
Styremedlame i KA -Arveidsgiverorganisasjon for krk virksomh

2005 - 2009
Leder av kirkelig fellesråd / medlem MR Nittedal

2009 - 2019
Medlem av Borg Bispedømmeråd/Kirkemøtet

2012 - 2016
Medlem av Kirkerådet

Verv i offentlig sammenheng

1984 - 1995
Medlem og leder av skolestyret, Nilttedal

1994 - 2002
Styreleder/medlem Dronnign Maud Minne Høgskole

1995 - 2003
Medlem av kommunestyre og formannskap, Nittedal

1999 - 2000
Medlem av regjeringens trosopplæringsutvalg, NOU 2000:26

2006 - 2007
Melem i regjeringens formålsutvalg skol/b.hage,NOU 2007:6


Andre kandidater på samme liste

2
SIDSEL REPSTAD f. 1963, Seniorrådgiver Kolbotn
3
FRODE ALNE BOLIN f. 1972, Innovasjonsrådgiver Moss
4
THOMAS GRANHEIM IVERSEN f. 1999, Student Sarpsborg
5
ELISABETH PAGANDER AUSTRHEIM f. 1977, Lærer Fredrikstad
6
KURT VIDAR SOLTVEIT f. 1962, Avdelingsleder Ski
7
ODA MOSSIK BERNHARDSEN f. 2000, Student Fredrikstad
8
JAN ERIK SUNDBY f. 1956, Generalsekretær Råde
9
HALLGEIR INGBJØRN JOHANSEN ELSTAD f. 1965, Professor Sørum
10
LAIA KRISTINE BRINGA f. 1979, Lektor Fredrikstad
11
JON ERIK HAAVE f. 1959, Fagansvarlig Moss
12
PÅL ANTONSEN f. 1960, Daglig leder Sarpsborg
13
SIDSEL MARIE SCHADE f. 1962, Spesialrådgiver Sarpsborg
14
ØIVIND REFVIK f. 1975, Daglig leder Drøbak
15
MAREN KRISTINE SKOVHOLT f. 2002, Student Rælingen