6

ELI BRÅTØMYR DIPPNER

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKÅTØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste