1

KARIN-ELIN BERG

Stilling: Festningsforvalter. Fødselsår: 1981 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

1997 - 2000
Mastergrad, jus, University of Cambridge

2000 - 2003
Enkeltfag, jus, Universitetet i Oslo

2000 - 2003
Enkeltfag, økonomi og organisasjon, Høgskolen i Oslo

2003 - 2006
Journalistikk, Høgskolen i Oslo

2008 - 2014
Mastergrad, Styring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus

Verv i kirkelig sammenheng

2008 - 2013
Nestleder i Markus menighetsråd og representant i Oslo kirke

2009 - 2015
Nestleder Oslo bispedømmeråd og medlem av Kirkemøtet

2015 - 2019
Leder i Borg Bispedømmeråd og medlem av Kirkemøtet

2015 - 2019
Leder i Østre Fredrikstad menighetsråd

2015 - 2019
Medlem i Kirkerådet

Verv i offentlig sammenheng

2005 - 2008
Landsstyrerepresentant, Studentenes Landsforbund

2006 - 2008
Leder av Studentparlamentet, Høgskolen i Oslo

2007 - 2007
Medlem av NOKUTs akkrediteringskomite

2008 - 2009
Leder av organisasjonskomiteen, Studentenes Landsforbund

2016 - 2019
Styremedlem Opplysningsvesenets fond


Andre kandidater på samme liste

2
OLE JACOB FLÆTEN f. 1956, Ordfører Lillestrøm
3
ANNE-MARIE NØRSTELIEN HELLAND f. 1973, Direktør Moss
4
HELENE LUNDER ERIKSEN f. 2001, Student Fredrikstad
5
TANIA VON DER LIPPE MICHELET f. 1972, Skribent/foredragsholder Moss
6
KJETIL HAFSTAD f. 1949, Professor emeritus Fredrikstad
7
LIV BETTY HESJADALEN f. 1955, Fagleder Rygge
8
ANITA PATEL f. 1974, Rådgiver/lektor Lørenskog
9
AKSEL REUBEN ERIKSEN f. 2004, Skole-elev Skedsmokorset
10
STEINAR GRANMO NILSEN f. 1973, 1.amanuensis Ski
11
KRISTIN ELISABETH KYHEN RAMSTAD f. 1956, Seniorrådgiver Fetsund
12
EIRIK ELIN STILLINGEN f. 1975, Arkivar Gan
13
TURID ØYNA f. 1959, Sykepleier Nesodden
14
ALEKSANDER HØYMYR ABELSEN f. 2002, Student Fredrikstad