6

KJETIL HAFSTAD

Stilling: Professor emeritus. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Yrke / utdanning

- 1971
Cand. theol

- 1982
Dr. theol.

Verv i kirkelig sammenheng

1968 - 1973
Styre Oslo kirkeakademi

1980 - 1988
Teologisk nemnd

1985 - 1990
Menighetsråd Domkirken Fredrikstad

1993 - 1995
Bispemøtets utredningsutvalg om Homofile i kirke n

1998 - 2016
Den norske kirkes lærenemnd

Verv i offentlig sammenheng

1971 - 2017
Redaktør /redaksjonsmedlem Kirke og Kultur

1985 - 2011
Leder av ulike prosjektgrupper finansiert av Forskningsrådet

1989 - 2006
Prodekan forskning Det teologiske fakultet, to perioder i ti

1990 - 2004
Styreleder Det praktisk teologiske seminar


Andre kandidater på samme liste

1
KARIN-ELIN BERG f. 1981, Festningsforvalter Fredrikstad
2
OLE JACOB FLÆTEN f. 1956, Ordfører Lillestrøm
3
ANNE-MARIE NØRSTELIEN HELLAND f. 1973, Direktør Moss
4
HELENE LUNDER ERIKSEN f. 2001, Student Fredrikstad
5
TANIA VON DER LIPPE MICHELET f. 1972, Skribent/foredragsholder Moss
7
LIV BETTY HESJADALEN f. 1955, Fagleder Rygge
8
ANITA PATEL f. 1974, Rådgiver/lektor Lørenskog
9
AKSEL REUBEN ERIKSEN f. 2004, Skole-elev Skedsmokorset
10
STEINAR GRANMO NILSEN f. 1973, 1.amanuensis Ski
11
KRISTIN ELISABETH KYHEN RAMSTAD f. 1956, Seniorrådgiver Fetsund
12
EIRIK ELIN STILLINGEN f. 1975, Arkivar Gan
13
TURID ØYNA f. 1959, Sykepleier Nesodden
14
ALEKSANDER HØYMYR ABELSEN f. 2002, Student Fredrikstad