3

UNNI RUDOLFSEN

Stilling: . Fødselsår: 1980 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FLEKKEFJORD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
INGERID GLENDRANGE HAUGSVÆR f. 1979 Tjøsvågstrand
2
BIRGER VEGGE f. 1958 Sisikveien
4
INGVILD STENE f. 1979 Abaldalen
5
MAGNUS JONSSON f. 1949 Søylandsveien
6
WENCHE SYVERTSEN f. 1959 Tjørsvågveien
7
TORGUNN SCHULTZ f. 1953 Strandgaten
HILDE FORLAND f. 1962 Litledalen