3

UNNI RUDOLFSEN

Stilling: . Fødselsår: 1979 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FLEKKEFJORD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
INGERID GLENDRANGE HAUGSVÆR f. 1978 Tjøsvågstrand
2
BIRGER VEGGE f. 1957 Sisikveien
4
INGVILD STENE f. 1978 Abaldalen
5
MAGNUS JONSSON f. 1948 Søylandsveien
6
WENCHE SYVERTSEN f. 1958 Tjørsvågveien
7
TORGUNN SCHULTZ f. 1952 Strandgaten
HILDE FORLAND f. 1961 Litledalen