1

BRIT SKJELBRED

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1952 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1968 - 1973
Utdanning: Arkitekt fra NTH (NTNU)

1973 - 1975
Generalplanlegger, Rennebu kommune

1975 - 1995
Avd.ark. / overark. Sør-Trøndelag fylkeskommune

1995 - 2015
rådgiver / direktør / ass. fylkesmann, Fylkesmannen i Sør-Tr

2015 - 2017
Fylkesmann i Sør-Trøndelag

Verv i kirkelig sammenheng

Lademoen menighetsråd, medlem og leder, 3 perioder

Trondheim kirkelig fellesråd, repr for Lademoen, 4 år

1994 - 1997
Nidaros krkl senr gj 1000 år, styremedl. Repr i byens jub.ko

2004 - 2019
Kirkens Bymisjon Trondheim, medlem og leder av styre og repr

2017 - 1019
Kontrollutvalget for rettssubjektet Den norske kirke, medlem

Verv i offentlig sammenheng

Lukasstiftelsen, medlem av hovedstyret, 4 år

1997 - 1998
Politisk rådgiver, Landbruksdepartementet

2001 - 2004
Statssekretær, Olje- og energidepartementet

2004 - 2014
Blå Kors, medlem av styret for Region midt/nord og landsstyr

2017 - 2019
Stiftelsen Livsglede for eldre, medlem av landsstyret


Andre kandidater på samme liste

2
ARILD KVERNMO PEDERSEN f. 1994, Ingeniør Verdal
3
ERIK SEEM f. 1958, Pensjonist Grong
4
RANDI SOLLIE DENSTAD f. 1955, Rådgiver Rissa
5
KIRSTEN MARGRETE SELNÆS f. 1979, Fysiker Trondheim
6
MARIT ARNESEN BERGENDAHL f. 1987, Student Trondheim
7
HELGE NILSEN f. 1955, Rådgiver Åfjord
8
EIVIND RINDAL f. 1991, Student Trondheim
9
MAJ BRIT SLAPGAARD LARSEN f. 1960, Lærer Verdal
10
KNUT AASHEIM f. 1958, Adjunkt Røros
11
JAN OLAV STRAUME f. 1958, Pensjonist Trondheim
12
LINE MARIE ROSVOLD FJELDAHL f. 1974, Fagleder Leksvik
13
GEORG BØNI HOFSTAD f. 2002, Lærling Trondheim
14
VETLE CHRISTIAN NØDTVEDT f. 1998, Student Trondheim
15
GURI GUNNES f. 2003, Skoleelev Storås