5

PÅL HENNING BØDTKER WALSTAD

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1947 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1965 - 1973
Cand.philol. ved NTNU (pedagogikk hovedfag, tysk og kristend

1974 - 1990
Høgskolelektor/undervisningsleder ved Høgskolen i Telemark

1990 - 1992
Inspektør ved Senter for lærerutdanning og skoleutvikling, U

1992 - 2011
Høgskolelektor/studieleder/førsteamanuensis/forskningskoordi

2006 -
Dr. polit. ved NTNU (pedagogisk idehistorie)

Verv i kirkelig sammenheng

1968 - 1973
Leder av Jar Ungdomsklubb (NKUF, Jar kirke) inkl. menighetsr

1984 - 1988
Leder av Notodden menighetsråd inkl. medlem av byggekomite f

1998 - 2013
Medlem av Grundtvigselskapets arbeidsutvalg og ledelse, Nors

2011 - 2016
Styreleder og varamedlem i Tønsberg Kirkeakademi

2017 -
Medlem av undervisningsutvalget i Søndre Slagen menighet

Verv i offentlig sammenheng

Departementsinitiert utredningsarbeid og læreplanutviklingsr


Andre kandidater på samme liste

1
MORTEN LØBERG STRAND f. 1986, Teologistudent Drammen prosti
2
ANNE HELENE MANGELRØD GJONE f. 1951, Pensjonist Larvik prosti
3
ØYSTEIN LAPPEGARD f. 1953, Kommuneoverlege Hallingdal prosti
4
ELLEN LANGELAND GJERDE f. 1968, Seniorrådgiver Nord-Jarlsberg prosti
6
KRISTIN ØKSETER f. 1966, (p.t.) Ufør Drammen prosti
7
HENRIK WIRAK ONSRUD f. 2001, Vikarierende kirketjener Sandefjord prosti
8
GERD ELI BERGE f. 1955, Pensjonist Hallingdal prosti
9
AUD MARIE DANIELSEN f. 1947, Pensjonist Sandefjord prosti
10
PETRINE INDRESÆTER f. 1995, Kontaktlærer Eiker prosti