1

JO HEDBERG

Stilling: Leder Bønnelista. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i TUNSBERG BISPEDØMME på Bønnelista

Yrke / utdanning

1996 - 2004
Kateket, Sem menighet, Tønsberg

2003 - 2019
Utleie/vedlikehold av bygninger, administrasjon, skog/gård

2004 - 2008
Cand. Teol m/praktikum og div vikarprest-tjeneste

2009 - 2018
Stifter og daglig leder av Bønn for Den norske kirke

2018 - 2019
Stifter og dagligleder av Bønnelista

Verv i kirkelig sammenheng

1996 - 2004
Medlem av undervisningsutvalget, Sem menighet, Tønsberg

1997 - 2003
Medlem av redaksjonen, Sem menighetsblad, Semstikka.

2009 - 2018
Redaktør for Bønn for Den norske kirkes bønneblad

2009 - 2018
Styreleder Bønn for Den norske kirke

2012 - 2019
Styremedlem, Barkåker men.hus og Sem men.hus

Verv i offentlig sammenheng

1997 - 2004
Prosjektsekr, ny kirke/barnehage, Sem menighet, initiativtak

2009 - 2018
Initiativtaker, Bibelstafett, Florø, Oslo, Fredrikstad.

2011 - 2017
Nasjonalt Bønneråd, styremedlem

2011 - 2018
Etablering og drift av nettstedet www.Ordet.be,

2017 - 2019
Dynamic Church Planting International, oversetter/lærer


Andre kandidater på samme liste

2
INGJERD BREIAN HEDBERG f. 1966, Selvst. næringsdrivende Barkåker
3
ANNE GRETHE JULIE FINSTAD f. 1964, Skribent Drammen
4
HELENA CECILIA PAASCHE f. 2000, Intern/bibelskole Nøtterøy
5
Øyvind Nødland Thorset f. 1976, Melkeprodusent Hemsedal
6
ASBJØRN INGAR LØVIK f. 1965, Ingeniør Tønsberg
7
ELENA TEIGEN f. 2000, Student Kongsberg