5

BRITA ODLAND KVAMME

Stilling: Psykiatrisk sykepleier. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRØNNÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1980 - 1983
Off. godkjent sykepleier, Diakonissehjemmet sykehus

1986 - 1986
Sosialantropologi mellomfag UiB

1996 -
Sykepleier ved Tromsklinikken, Ruspoliklinikken

2002 - 2003
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, UiT

2010 - 2013
Master i helsefag, UiT

Verv i kirkelig sammenheng

1993 - 1996
Medlem av Sør-Varanger menighetsråd (leder i en periode)

Verv i offentlig sammenheng

2007 - 2008
Leder speidergruppe Elverhøy, KFUK/KFUM

Utfyllende presentasjon

Vi er godt vant med at kirka alltid er der, og vi kan komme dit med vår gudstro eller manglende sådan. I Grønnåsen menighet er det kloke medarbeidere og høyt under taket, og det er liv og aktiviteter uka gjennom for unge og gamle. Søndagens høymesse er et solid holdepunkt. Jeg vil gjerne være med å ta i et tak for at Grønnåsen kan fortsette å være denne viktige møteplassen.

Andre kandidater på samme liste

1
INGEBORG ØSTREM HELLEMO f. 1973, Senioringeniør
2
SKAIDRE FORS f. 1983, Barnehageassistent
3
VEGARD MOBAKK f. 1967, Ruteklargjører, Posten
4
BIRGITTE BYE ÅSALI f. 1992, Jobbsøker
6
MBACHI RUTH MSOMPHORA f. 1978, Fagansvarlig (odontologi)
7
Lisa Paulette Velasquez Jenssen f. 1994, Butikkmedarbeider
8
ANDREAS BRATTENG f. 2003, Elev
10
11
INGEBRIGT SYLTE f. 1962, Professor, UiT
12
GEORG HEINRICH HANSEN f. 1962, Seniorforsker
13
BERNHARD MEYER SÆTRE f. 1952, Pensjonist