1

KIRSTI JACOBSEN

Stilling: Rådgiver. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANDNESSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Aust-Agder Sykepleierhøgskole

Avdelingsleder HR-Personal, UNN

Erfaring, kunnskap og profesjon - UiB

Styrekompetanse, BI

2014 -
Per d.d.: Rådgiver, regional systemenhet Helse Nord

Verv i kirkelig sammenheng

Ettåring, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Verv i offentlig sammenheng

Konserntillitsvalgt i Helse Nord, 100 % stilling

Styremedlem Helse Nord RHF

Tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, 100 % stilling

Satsningsområder

  • Realisering og bygging av kirke i Sandnessund på vår flott kirketomt
  • Videreutvikling av trosopplæring. Barn og unge er vår fremtid.
  • Videreutvikle samhold og felleskap i menigh. Alle skal oppleve at de hører til.

Andre kandidater på samme liste

2
ROAR LEON HOLMSTAD f. 1960, Avdelingsleder
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1983, Anestesisykepleier
4
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1976, Helsesekretær
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1953, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1988, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1953, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1968, Ergoterapeut
9
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1959, Gårdbruker
10
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1968, Pedagogisk leder
11
REIDAR FAGERHOLT f. 1966, Trafikkleder