2

ROAR LEON HOLMSTAD

Stilling: Avdelingsleder. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANDNESSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: avdelingsleder, SpareBank1 Nord-Norge

Økonom fra Bankakademiet og BI

Verv i kirkelig sammenheng

Kretsstyre i KFUK/KFUM

Leder og dirigent i Tensing

Menighetsråd i flere perioder

Skolelaget

Tromsø kirkelige fellesråd (2 perioder), leder-1,5 perioder

Satsningsområder

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Arbeide for å realisere kirke- og kulturbygg på Kvaløysletta
  • Arbeide for en inkluderende folkekirke

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTI JACOBSEN f. 1969, Rådgiver
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1983, Anestesisykepleier
4
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1976, Helsesekretær
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1953, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1988, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1953, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1968, Ergoterapeut
9
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1959, Gårdbruker
10
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1968, Pedagogisk leder
11
REIDAR FAGERHOLT f. 1966, Trafikkleder