4

ELENA CHRISTIN KOKSLIEN

Stilling: Helsesekretær. Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANDNESSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Helsesekretær

Per d. d.: hjemmeværende

Verv i kirkelig sammenheng

Medleder i Kvaløya barnegospel

Styreleder i KFUK/KFUM Troms

Verv i offentlig sammenheng

Verv i Troms Idrettskrets


Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTI JACOBSEN f. 1969, Rådgiver
2
ROAR LEON HOLMSTAD f. 1960, Avdelingsleder
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1983, Anestesisykepleier
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1953, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1988, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1953, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1968, Ergoterapeut
9
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1959, Gårdbruker
10
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1968, Pedagogisk leder
11
REIDAR FAGERHOLT f. 1966, Trafikkleder