9

ELLINOR SANDEN JENSEN

Stilling: Gårdbruker. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SANDNESSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem Sandnessund menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Diverse andre leder-, sekretær- og kassererverv

Leder Tromsøysund Bondekvinnelag

Leder Tromsøysund Bondelag

Satsningsområder

  • Følge opp trosopplæringsarbeidet
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Eget kirkebygg i soknet

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTI JACOBSEN f. 1969, Rådgiver
2
ROAR LEON HOLMSTAD f. 1960, Avdelingsleder
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1983, Anestesisykepleier
4
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1976, Helsesekretær
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1953, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1988, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1953, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1968, Ergoterapeut
10
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1968, Pedagogisk leder
11
REIDAR FAGERHOLT f. 1966, Trafikkleder