9

TERJE KVÆRNES

Stilling: . Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STOR-ELVDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste