10

KAREN RAGNHILD TREMOEN

Stilling: . Fødselsår: 1939 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STOR-ELVDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste