9

ARNHILD SEBUSÆTER JOHNSEN

Stilling: . Fødselsår: 1964 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅSNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste