9

ARNHILD SEBUSÆTER JOHNSEN

Stilling: . Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅSNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste