6

KAROLINA LIEN VAKTSKJOLD

Stilling: Sjukepleiar.. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Soknerådsvalet i RADØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Klinisk arbeid og leiarstillingar i helse- og sosialteneste

Sjukepleiar med videreutdanning i psykisk helse

Verv i Offentleg samanheng

Leiar i Alver Senior Høgre

Løna verv i Norsk sykepleierforbund

Radøy kommunestyre, 2 periodar

Tidl. leiar i Radøy Høgre

Satsningsområde

  • Arbeidet i soknerådet vil eg nytta til å ta vare på kyrkja
  • sine tradisjonar og trusopplæring.

Utfyllande presentasjon

Ser på meg sjølv som samfunnsinteressert, optimistisk og arbeidsvillig.   Er konstruktiv og konservativ.

Andre kandidatar på same liste

1
GUNNAR OLAV KARTVEIT f. 1953, Regionskoordinator KN Kartveit
2
GRETHE LUNDE f. 1963, Sjølvst. næringsdrivande Lunde
3
MONA STEINER BREKKAN f. 1974, Sauebonde og lærar Mjøs
4
KIRSTEN JOHANNA SKAGE MELLINGEN f. 1957, Pensjonist Mellingen
5
TOM BREVIK f. 1951, Sjølvstendig næringsdr. Manger
7
HELÉN SKJERVEN f. 1976, Familiehjemskonsulent Hella
8
HEIDI SOLTVEIT KVALHEIM f. 1997, Helsefagarbeider Manger
9
EVELYN MERETHE DALE ASKELAND f. 1983, Tannpleier. Askeland
10
ODDBJØRN TVEITEN f. 1958, Dagleg leiar Manger
11
MARLEN RAMSVIK RIKSTAD f. 1972, Fagarbeidar Håland
12
OLAV LEIV STÅLØY f. 1945, Pensjonist Valdersnes
13
UNNI HANSEN MARØY f. 1975, Sykepleier. Marøy
14
ROLF ADELSTEIN ESPENES f. 1952, Pensjonist Sæbø
15
HELGA LOVISA VETÅS f. 1966, Lærar Manger
16
ARVE MARTIN HAUGLAND f. 1967, Controller