2

BENEDIKTE ERIN ROGNSVÅG HENRIKSEN

Stilling: Styrer barnehage. Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BØNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Kandidaten om
- Beskjeftigelse: "Styrer i barnehage".

- Forhold til Bønes menighet: "Jeg har et godt forhold til menigheten. Vi har bodd på Bønes siden 1995, og da Bønes kirke ble bygget og innvidd, var jeg medlem i Storetveit menighetsråd. Jeg har siden deltatt og vært med på ulike arrangement i menigheten. Tidligere var jeg også leder på småbarnstreff og tria".

- Hva du kan bidra med i menighetsrådet: "Jeg ønsker en åpen og inkluderende kirke, slik at alle som ønsker, kan få en tilhørighet til kirken. Jeg synes det er viktig at vi skaper et tilbud for mennesker i alle aldre, og at kirken har møtepunkter der vi kan diskutere tro og tvil. I dag er det hjem og kirke som står for dåpsopplæringen. Her må menigheten ha et trygt og inkluderende miljø for alle".

- Din hjertesak: "At flere kan få en tilhørighet til kirken, og at vi har trygge og gode tilbud til barn og unge".

Andre kandidater på samme liste

1
HELGE KOLSTAD f. 1952, Pensjonist Våkleiven, Bønes
3
TOVE SANDGRIND f. 1958, Lærer barneskole Våkleiven, Bønes
4
MARIT DROTNINGSVIK f. 1968, Lærer barneskole Våkleivskogen, Bønes
5
EMILIE NORDBY f. 2000 Bønesskogen, Bønes
6
LARS JOHAN FJELLBIRKELAND f. 1954, Pensjonist Våkleivåsen, Bønes
7
MATHILDE FLÆSLAND HOEL f. 2000, Student Allébakken, Paradis
8
HILDE MARIE MJØS KARLSEN f. 1987, Overingeniør Bønesheien, Bønes
9
TROND BRUUN f. 1970, Lege Våkleiven, Bønes
10
LISE OPDAHL f. 1942, Pensjonist Bøneslien, Bønes
11
TONE SYNNØVE HØYLAND STOPLE f. 1962, Landskapsarkitekt Bråtet, Bønes
12
HILDE KLEPPESTØ f. 1975, Kommunikasjonsansvarlig Bønesheien, Bønes
13
ØIVIN CHRISTIANSEN f. 1958, Forsker Rekdalsv., Straumsgrend