13

ØIVIN CHRISTIANSEN

Stilling: Forsker. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BØNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Kandidaten om
- Beskjeftigelse: "Forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE".

- Forhold til Bønes menighet: "Deltatt i Bønes menighet i 25 år. Tidligere tria-klubbleder, leder og medlem av menighetsrådet".

- Hva du kan bidra med i menighetsrådet: "Engasjement for en inkluderende kirke på Bønes".

- Din hjertesak: "Barne- og ugdomsarbeidet".

Andre kandidater på samme liste

1
HELGE KOLSTAD f. 1953, Pensjonist Våkleiven, Bønes
2
BENEDIKTE ERIN ROGNSVÅG HENRIKSEN f. 1971, Styrer barnehage Tjørnhaugen, Bønes
3
TOVE SANDGRIND f. 1959, Lærer barneskole Våkleiven, Bønes
4
MARIT DROTNINGSVIK f. 1969, Lærer barneskole Våkleivskogen, Bønes
5
EMILIE NORDBY f. 2001 Bønesskogen, Bønes
6
LARS JOHAN FJELLBIRKELAND f. 1955, Pensjonist Våkleivåsen, Bønes
7
MATHILDE FLÆSLAND HOEL f. 2001, Student Allébakken, Paradis
8
HILDE MARIE MJØS KARLSEN f. 1988, Overingeniør Bønesheien, Bønes
9
TROND BRUUN f. 1971, Lege Våkleiven, Bønes
10
LISE OPDAHL f. 1943, Pensjonist Bøneslien, Bønes
11
TONE SYNNØVE HØYLAND STOPLE f. 1963, Landskapsarkitekt Bråtet, Bønes
12
HILDE KLEPPESTØ f. 1976, Kommunikasjonsansvarlig Bønesheien, Bønes