5

RAGNHILD ANNIE HELLEMO

Stilling: . Fødselsår: 1942 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste