7

ÅSHILD BIKSET

Stilling: . Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LILLEHAMMER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste