7

ÅSHILD BIKSET

Stilling: . Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LILLEHAMMER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste