6

ODDVAR KOLSET

Stilling: IT-konsulent. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i PAULUS OG SOFIENBERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Cand. Scient. Informatikk UiO

2004 -
IT-konsulent i Kirkepartner AS

Verv i kirkelig sammenheng

1978 - 2015
Medlem av Sofienberg menighetsråd fra 1978, 7 år som leder

2015 - 2019
Medlem av Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo

2015 - 2019
Medlem av Kirkelig fellesråd i Oslo

2015 - 2019
Medlem av Paulus og Sofienberg menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

1973 -
Styremedlem i Sofienbergkoret fra 1973.

Satsningsområder

  • Utvikle menighetens arbeid for alle generasjoner i hele vårt lokalmiljø
  • Utvikle Sofienberg kirke som kirkemusikalsk arena.
  • Videre satsing på menighetens kirkemusikalske arbeid og profil.
  • Satsing på Åpen kirke i Paulus kirke.
  • Menigheten må være en positiv bidragsyter i nærmiljøet.

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN SKJØTSKIFT f. 1991, Konsulent/info.medarb.
2
ODDRUN REMVIK f. 1953, Pensjonist
3
HELGE GJERTVEIT f. 1979, Konsulent
4
MARIT BYFUGLIEN f. 1972, Daglig leder
7
JAN BENGT SOLBERG f. 1965, Psykiatrisk Sykepleier
8
HELGE JORDHEIM f. 1973, Professor i kulturhistori
9
ANDREAS KOSCHINSKI KVISGAARD f. 1995, Skuespiller
10
EVA ANNIE BJØRGEN f. 1969, Seniorrådgiver
12
ELISABETH RICHARDSEN KALLINEN f. 1983, Kirketrjener
13
KNUT ANDERS SØRUM f. 1978, Musiker/Sanger
14
MARIA JANNIE HENNINGSEN f. 1987, Rådgiver i staten