3

CHRISTINE JOSEPHINE ANDREASSEN

Stilling: . Fødselsår: 1995 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TORSHOV OG LILLEBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2014 -
Student og barne- og ungdomsarbeider i Den norske kirke

2014 - 2017
Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring, MF

2015 - 2019
Ansvarlig voksenleder i Løkka TenSing

2015 - 2019
Kirketjener

2017 -
Profesjonsstudium i teologi, Universitet i Oslo

Verv i kirkelig sammenheng

2009 - 2010
Styremedlem Skøyen TenSing

2011 - 2012
Styreleder Løkka TenSing

Verv i offentlig sammenheng

2009 -
Frivillig i Norges KFUK-KFUM

2015 - 2016
Studentpolitisk leder på MF vitenskapelig høyskole

Satsningsområder

  • Trosopplæring
  • Diakonalt arbeid
  • Gudstjenester
  • Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
  • Livssynsdialogisk arbeid

Andre kandidater på samme liste