4

TORMOD VÆRVÅGEN

Stilling: . Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TORSHOV OG LILLEBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1987 - 1989
Mediaingeniør

1990 -
Systemarkitekt

Verv i kirkelig sammenheng

2005 - 2015
Representant Lilleborg menighetsråd

2009 - 2015
Kirkelig fellersåd i Oslo

2009 - 2015
Vedlikeholdskomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo

Satsningsområder

  • Kirkemusikk
  • Samarbeid med frivillige
  • Samarbeid med Kirkelig fellesråd
  • Gudstjenester

Andre kandidater på samme liste