8

JORUN MERETE ANDERSEN

Stilling: . Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TORSHOV OG LILLEBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1991 - 1994
Sosionom

1994 -
Spesialkonsulent, NAV

2009 - 2010
Videreutdanning veiledning

2015 - 2017
Videreutdanning rus og psykisk helse

Verv i kirkelig sammenheng

2004 -
Kirkekaffevert

2017 - 2017
Livsynsdialog-kurs

2018 -
Livsynsdialog-forum, Like Forskjellige

Satsningsområder

  • Livsynsdialogisk arbeid
  • Trosutvikling for voksne
  • Utleie og bruk av kirken
  • Gudstjenester

Andre kandidater på samme liste