11

ARNE HOLEN

Stilling: . Fødselsår: 1945 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TORSHOV OG LILLEBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1963 - 1969
Mag.art.

1972 - 1983
Førsteamanuensis

1983 - 1993
Direktør

1993 - 2012
Avdelingsdirektør, prosjektdirektør

2012 -
Pensjonist

Verv i kirkelig sammenheng

1963 - 1965
Medlem menighetsråd

1987 - 1991
Medlem menighetsråd

1995 - 1999
Medlem menighetsråd

2015 - 2019
Medlem menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

1985 - 1993
Styreleder Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

1985 - 1993
Styreleder NAVFs senter for barneforskning

1990 - 1993
Styreleder Griegjubileet 1993

Satsningsområder

  • Kirkelig forvaltning - fellesråd, menighetsråd
  • Kirkemusikk, liturgi
  • Kirkelig styring nedfra og opp

Andre kandidater på samme liste