5

ELI MARGRETHE HOLMEM

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOLSØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Korarbeid
  • Det gudstjenestelige livet
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Diakonalt arbeid
  • Varm, åpen og inkluderende menighet

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? (Max 50 ord)
Jeg bosatte meg i Molde (Årølia)for fem år siden og har funnet en levende og god menighet på Røbekk. Etttersom jeg har sunget i Røbekk kirkekor i mange år, ble det  naturlig å engasjere meg i Røbekk menighet. Nå er kanskje tiden inne for å ta plass i menighetsrådet?
2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? (Max 50 ord)
Som kor - aktiv: Korarbeid og det musikalske og gudstjenestelige livet i menigheten. Barne – og ungdomsarbeid og arbeid rettet mot familier med barn og ungdom pluss diakonalt arbeid for alle aldersgrupper. Det nye Røbekk kirkesenter gir massevis av muligheter. Ønsker meg en varm, åpen og inkluderende menighet!

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN TVEIKRA AARØ f. 1964 6419 Molde
2
BENGT EINAR ANDRESEN f. 1957 6421 Molde
3
INGUNN FLATAKER f. 1955 6421 Molde
4
HARALD HEIENE f. 1963 6421 Molde
6
ANETTE HOÅS f. 1980 6421 Molde
7
JAHN SVERRE JENSEN f. 1951 6421
8
MAX INGAR MØRK f. 1957 6429 Molde
9
GERD NESDAL f. 1956 6421 Molde
10
Anette Carita Stranden f. 1971 6416 Molde
11
MARIT OLINE HOVDE SYLTEBØ f. 1955 Bolsøy