6

ANETTE HOÅS

Stilling: . Fødselsår: 1980 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOLSØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Gi et godt fritidstilbud til barn og unge
  • Musikk

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? (Max 50 ord)
Som nyinnflyttet i Molde har jeg lyst til å bidra til at barn og unge får et godt fritidstilbud i sitt nærmiljø. Røbekk har med sitt nye kirkesenter stort potensial til å nå ut med aktiviteter til den stadig voksende befolkningen i Årølia og Røbekk-området.

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? (Max 50 ord)
Musikk står mitt hjerte nært, så et tilbud her for både barn og voksne kunne vært fint å engasjere seg i.  Også fredagstreff med ulike aktiviteter slik det er i dag, ville vært fint å få mer integrert i for eksempel konfirmantarbeidet i menigheten.

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN TVEIKRA AARØ f. 1964 6419 Molde
2
BENGT EINAR ANDRESEN f. 1957 6421 Molde
3
INGUNN FLATAKER f. 1955 6421 Molde
4
HARALD HEIENE f. 1963 6421 Molde
5
ELI MARGRETHE HOLMEM f. 1952 6421 Molde
7
JAHN SVERRE JENSEN f. 1951 6421
8
MAX INGAR MØRK f. 1957 6429 Molde
9
GERD NESDAL f. 1956 6421 Molde
10
Anette Carita Stranden f. 1971 6416 Molde
11
MARIT OLINE HOVDE SYLTEBØ f. 1955 Bolsøy