2

GUNNHILD BENEDIKTE FARSTAD BJERKESET

Stilling: . Fødselsår: 1985 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KLEIVE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Åpen og tilgjengelig kirke for samfunnet og lokalmiljøet
  • Kirken som kulturformidler
  • Trosopplæring for barn

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? (Max 50 ord)
Fordi jeg er opptatt av at kirken skal oppleves som åpen og tilgjengelig for samfunnet og lokalmiljøet rundt. Jeg har alltid opplevd Kleive kirke som et trygt og godt sted å komme til, uavhengig av tro eller tvil, og ønsker å være med på å videreføre dette.

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? (Max 50 ord)
Kirken som en kulturformidler, og trosopplæring for barn.

Andre kandidater på samme liste