3

MARIA KARIN BERG BÆVRE

Stilling: . Fødselsår: 1994 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KLEIVE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Trosopplæring for barn

Utfyllende presentasjon

1. Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? (Max 50 ord)

Ønsker å delta i menighetsarbeidet.

2. Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? (Max 50 ord)

Trosopplæring for barn.

Andre kandidater på samme liste