6

MONICA ELISE ERIKSSON LANGØY

Stilling: Kirketjener. Fødselsår: 1993 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KLEIVE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Familiesamlinger
  • Flere til gudstjeneste

Utfyllende presentasjon

1: Jeg vil bidra til å skape en menighet som vil være spennende og god for alle, især barnefamilier - og komme med friske forslag til en god fremtid for Kleive menighet.

2: Jeg er spesielt interessert i hva menighetsrådet kan gjøre for familiesamlinger, og jeg ønsker å få flere til å komme til gudstjenester.

Andre kandidater på samme liste