8

FRANK WILLY MORK

Stilling: . Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KLEIVE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Kirkebyggene

Utfyllende presentasjon

•	            Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? (Max 50 ord)
Det er fordi jeg synes kirken har en viktig rolle i vår 1000årige tradisjon.
•	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? (Max 50 ord)
Ta vare på kirkebyggene våre. Som tømrer ser jeg nødvendigheten av vedlikehold. Synes det er flott at vi kan bruke kirkene til f.eks konserter.

Andre kandidater på samme liste