2

INGER MARIE NORLAND

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Gode og trygge møteplasser for barn og unge
  • Møteplass for de som opplever sorg og kriser

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? 
-	Å være med i Menighetsrådet vil kunne gi mulighet til å sette seg bedre inn i, være med å utvikle og påvirke de oppgaver og mål man her har satt seg framover. Være med å legge tilrette for et trygt ståsted i et samfunn i stadig endring.

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
-	Jeg er spesielt opptatt av å skape gode og trygge møteplasser for barn/unge og voksne som opplever sorg og kriser i livet.

Andre kandidater på samme liste