12

ASBJØRN BUA

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Inkluderende, kulturåpen folkekirke
  • Kirken som et engasjert korrektiv til samfunnsutviklingen
  • Gi håp og ha et sosialt engasjement for enkeltmennesket

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? 
-	Når eg vart spurt, måtte eg bruke litt tid og tenkje meg om. Eg har ikkje erfaring frå arbeid i sokneråd tidlegare. Derimot har eg gjennom åra vore mykje i kyrkja - som eg er glad i. Tida er inne for yte ein skjerv tilbake.  

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
-	Eg ønskje at kyrkja vår skal vere ei inkluderande, kulturopen folkekyrkje. Kyrkja må våge å vere «salt» i verda og vere eit engasjert korrektiv i samfunnsutviklinga. Å bry seg om einskildmennesket er ein del av same sak. «Salt» og «lys» høyrer saman. Kyrkja skal gi håp og ha eit sosialt engasjement.

Andre kandidater på samme liste