2

ØISTEIN SVAE

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKIPTVET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Bonde

Verv i kirkelig sammenheng

(OVF er eier av presteboligen).

Lokal kontaktperson for Opplysningsvesenets fond (OVF)

Verv i offentlig sammenheng

Leder av flere byggekommiteer

Leder av teknisk hovedutvalg

Medlem av kommunestyret i flere peioder

Satsningsområder

  • Er opptatt av å bevare og videreutvikle kirkeområdet.

Andre kandidater på samme liste

1
MAY-BRITT LUND BORGEN f. 1964, Jordmor
3
JANNE ØVERLAND SØBY f. 1994, Bonde
4
ROGER NANDRUP PETTERSEN f. 1965, Daglig leder
5
GRO ELISABETH WALBERG f. 1960, Seksjonsleder
6
HANS OLAF AAMODT f. 1955, Pensjonist
7
EINAR TJELLE f. 1968, Ass. generalsekretær
8
THOR ANDERS SMITH HOEN f. 1964, Advokat / gårdbruker
9
TORIL ANITA KARLSEN f. 1948, Pensjonist
10
ARNE CHRISTIAN CHRISTIANSEN f. 1949, Pensjonist
11
EVA-LISBETH MØRK f. 1954, Pensjonist