11

EVA-LISBETH MØRK

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKIPTVET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Jobbet i butikk innen ulike bransjer

Verv i offentlig sammenheng

43 års erfaring fra kor - av disse flere perioder som leder.

Er i dag leder av Skiptvet sangkor

Erfaring fra speiderbevegelsen, både som speider og leder

Satsningsområder

  • Ønsker å jobbe for en raus og åpne kirke hvor det er plass til alle.
  • Ønsker å jobbe for mye sang og musikk i kirken.

Andre kandidater på samme liste

1
MAY-BRITT LUND BORGEN f. 1964, Jordmor
2
ØISTEIN SVAE f. 1951, Pensjonist
3
JANNE ØVERLAND SØBY f. 1994, Bonde
4
ROGER NANDRUP PETTERSEN f. 1965, Daglig leder
5
GRO ELISABETH WALBERG f. 1960, Seksjonsleder
6
HANS OLAF AAMODT f. 1955, Pensjonist
7
EINAR TJELLE f. 1968, Ass. generalsekretær
8
THOR ANDERS SMITH HOEN f. 1964, Advokat / gårdbruker
9
TORIL ANITA KARLSEN f. 1948, Pensjonist
10
ARNE CHRISTIAN CHRISTIANSEN f. 1949, Pensjonist