2

AGNETHE MOHN

Stilling: Pensjonert lærer. Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STORETVEIT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg har røttene mine på Storetveit, er døpt, konfirmert og viet i Storetveit kirke, og har kommet hjem til Storetveit som pensjonist. I mitt yrkesaktive liv har jeg vært lærer i barneskolen, især arbeid med flyktningebarn og håndarbeid.

Jeg har vært medlem av menighetsrådet de siste åtte årene, og kjenner menighetsarbeidet godt. Min hjertesak er arbeide og å spre glede for de eldre.

Andre kandidater på samme liste

1
PER KRISTIAN ERDAL f. 1960, Spesialrådgiver Ny-Paradis
3
JOHN KRISTIAN GRAMSTAD ROLFSNES f. 1960, Sykehusprest Grønnestølsveien
4
OLE HIERONYMUS MEYER f. 1959, Ingeniør Conrad Mohrs veg
5
FRIEDE ANDERSEN f. 1964, Biolog/seksjonssjef Ny-Paradis
GURI RØROSGAARD HAALAND f. 1951, Lege/BU-psykiater Statsm. Michelsens veg
TONE LAUVÅS f. 1967, Spes.sykepleier/HMS-leder Nattlandslia
ANETTE CHRISTINE ISDAHL KROHN-HANSEN f. 1966, Helsesykepleier Wergelandsalléen