TONE LAUVÅS

Stilling: Spes.sykepleier/HMS-leder. Fødselsår: 1967 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i STORETVEIT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg er konfirmert i Lindås kirke, og flyttet til menigheten da min yngste datter ble døpt her. I de senere årene har jeg vært engasjert som frivillig i forbindelse med onsdagskonsertene i kirken.

Jeg håper å kunne bidra med utvikling av tilbudet i kirken og se etter nye måter å få unge og eldre med på flere og gjerne nye aktiviteter som fenger. Jeg er særlig opptatt av musikk og konserter, og det å ha en lav terskel for at folk skal kunne bruke kirken.

Hjertsaken min må være å fokusere på raushet,åpenhet og å inkludere alle som vil komme til Storetveit. Bygge videre for å oppnå et hyggelig og inkluderende felleskap. Arbeide for å få flere til å bruke kirken aktivt, gjerne på nye måter,og bruke musikken og naturen og troen til å omfavne flere, uansett hvem, eller hvordan en er.

Inspirasjonskilde for meg personlig er alltid, "Den gylne regel":  "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,det skal også dere gjøre mot dem." (Matt.7.12)  Gjennom denne regelen settes vennligheten ,sannheten og ærligheten fremst. Noe å strekke seg etter for oss alle, etter min mening.

Andre kandidater på samme liste

GURI RØROSGAARD HAALAND f. 1951, Lege/BU-psykiater Statsm. Michelsens veg
ANETTE CHRISTINE ISDAHL KROHN-HANSEN f. 1966, Helsesykepleier Wergelandsalléen
1
PER KRISTIAN ERDAL f. 1960, Spesialrådgiver Ny-Paradis
2
AGNETHE MOHN f. 1947, Pensjonert lærer Stabburvegen
3
JOHN KRISTIAN GRAMSTAD ROLFSNES f. 1960, Sykehusprest Grønnestølsveien
4
OLE HIERONYMUS MEYER f. 1959, Ingeniør Conrad Mohrs veg
5
FRIEDE ANDERSEN f. 1964, Biolog/seksjonssjef Ny-Paradis