2

ANDREAS BERG

Stilling: Arkitekt. Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LARVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1974 - 1979
Sivilarkitekt

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2019
Larvik kirkelige fellesråd

2011 - 2019
Medlem av menighetsrådet i Nanset menighet

Verv i offentlig sammenheng

Larvik KFUK-KFUM

Musikkens Venner/Larvik musikklubb

Styreverv i:

Trondheim Kristelige Stud.forb., Norges Kristelige stud.f.

Vestfold arkitektforening

Satsningsområder

  • Gudstjenesten som menighetens samlende aktivitet

Andre kandidater på samme liste

1
EVA THRANE NIELSEN f. 1955, Pensjonist
3
RAGNHILD JACOBSEN f. 1950, Pensjonist
4
ANNE GULVIK HOLMSEN f. 1962, Økonomisjef
5
EVA VALLY IDLAND f. 1949, Pensjonist
6
GUNHILD SUSANNE LAVOLL f. 1963, Sosionom
7
PAAL OTTAR BERG f. 1958, Pensjonist
8
Vinjar Sten Olav Rosendal f. 1966, Servitør
9
YNGVE HELLESTØL f. 1963, Uføretrygdet
TRYM STOA f. 1966, Sjåfør/kirketjener