4

KARI ESPELID

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TANUM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1972 - 1977
Odontologisk embetseksamen v/Universitetet i Oslo

Verv i kirkelig sammenheng

1997 - 2001
Tanum menighetsråd

2001 - 2005
Tanum menighetsråd og Larvik kirkelige fellesråd

2005 - 2009
Tunsberg bispedømmeråd

2015 - 2019
Tanum menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

1995 - 2001
Medlem OTL-styret i Vestfold, offentlige tannlegers lokallag

Satsningsområder

  • At kyrkja kan nå barn og unge med evangeliet
  • At fleire av dei som bur innafor Tanum men. kan oppleva...
  • ...kyrkja som ein nødvendig, naturleg og god del av livet
  • At det nye orgelet kan bli ferdig i 2020 og at...
  • ...salmeskatten ikkje blir borte for neste generasjon

Andre kandidater på samme liste