5

SVEN MARIUS UTKLEV GJERULDSEN-HALLE

Stilling: . Fødselsår: 1985 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TANUM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1998 - 2001
Examen Artium, Persbråten videregående skole

2002 - 2008
Master i Rettsvitenskap (jurist), Universitetet i Oslo

Verv i offentlig sammenheng

1999 - 2009
Styremedlem Vestre Aker/Roa Høyre

2005 - 2009
Bydelsutvalgsmedlem Vestre Aker bydel

2009 -
Styremedlem Larvik Høyre

2011 -
Varamedlem, Larvik kommunestyre

Satsningsområder

  • Bevare kirken som naturlig samlingspunkt i lokalmiljøet
  • Jobbe for å styrke vedlikeholdet av middelalderkirkene
  • Bevare kirken som tradisjonsbærer lokalt, nasjonalt og int.
  • Jobbe for å styrke og spre det kristne kulturgrunnlag til
  • nye generasjoner

Andre kandidater på samme liste