5

LIV MARIT SMEDSTAD

Stilling: Pensjonert lege. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TJØLLING SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1984 -
Medisinsk embetseksamen UiO

1996 -
Medisinsk doktorgrad

1996 -
Spesialist revmatologi

1999 - 2018
Overlege Kysthospitalet

Satsningsområder

  • En allmenn kirke av og for folket
  • Høy dør, vid port
  • Mangfold
  • Relevans også for de som ikke er erklært troende, men som
  • søker kirken ved store livshendelser

Andre kandidater på samme liste

1
CLAS HUSEBY f. 1951, Gartner, pensjonist
2
INGER MARIE KLAASTAD HEINZER f. 1967, Hjelpepleier, assistent
3
HARALD WITTERSØ f. 1977, Technical Advisor Mech.
4
EILERT ANDRÈ KAUPANG f. 1976, Global prod. serv.manager
6
MARGRETHE HEM TOMBRE f. 1993, HMS rådgiver Stamina
7
KRISTIN EFTEDAL LARSEN f. 1995, Jobber i Color Line
8
LIVE MARI RØNNINGEN ØJERUD f. 1984, Fysioterapeut
9
ELISABETH RUTH FAGERHEIM f. 1945, Pensjonert adjunkt