9

ELISABETH RUTH FAGERHEIM

Stilling: Pensjonert adjunkt. Fødselsår: 1944 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TJØLLING SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Ansatt i Vestfold fylkeskommune

Cand. Mag. ved UIO med bl. a. norsk, historie, geografi

reklame med analyse

Underviste i bl. a. norsk, samfunnsfag, kommunikasjon og

Satsningsområder

  • Viktig at de kristne verdiene som vårt samfunn er bygget
  • på ikke må forsvinne, smuldre bort, i en tid med store
  • forandringer.

Andre kandidater på samme liste

1
CLAS HUSEBY f. 1950, Gartner, pensjonist
2
INGER MARIE KLAASTAD HEINZER f. 1966, Hjelpepleier, assistent
3
HARALD WITTERSØ f. 1976, Technical Advisor Mech.
4
EILERT ANDRÈ KAUPANG f. 1975, Global prod. serv.manager
5
LIV MARIT SMEDSTAD f. 1958, Pensjonert lege
6
MARGRETHE HEM TOMBRE f. 1992, HMS rådgiver Stamina
7
KRISTIN EFTEDAL LARSEN f. 1994, Jobber i Color Line
8
LIVE MARI RØNNINGEN ØJERUD f. 1983, Fysioterapeut