1

KIRSTI TRINE OLAFSON PEDERSEN

Stilling: . Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LOPPA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste