2

BRITT GRÆSHOLT

Stilling: rådgiver marketing. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ODDBJØRG AASEN BJØRDAL f. 1948, Kommunikasjonsrådgiver Oslo
3
OTTO CHRISTIAN STENGEL RØ f. 1947, pensjonert lege Oslo
4
ANNE HEGE GRUNG f. 1966, førsteamanuensis TF UIO Oslo
5
KARL EINAR ELLINGSEN f. 1951, tidl. hotelldirektør Oslo
6
OVE HEIBORG f. 1968, filmprodusent Oslo
7
MARTE SIGFRID HOLM SIMONSEN f. 1991, teologistudent Oslo
8
KIRSTI MOSVOLD f. 1948, pensjonert sykehusprest Oslo
9
ARNE KVANVIG f. 1964, sikkerhetssjef Oslo
10
NILS AUGUST ANDRESEN f. 1979, redaktør Minerva Oslo
ATLE NILS HALSTENSEN f. 1968, Kunstnerisk leder Oslo