6

INGER GUNHILDE FORFANG SANDVIK

Stilling: Tidl. idrettspedagog. Fødselsår: 1941 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i URANIENBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Idrettspedagog i skole og helsevesen

Idrettspedagog, 6-årig utdannelse fra høyskole/ Universitet

Verv i kirkelig sammenheng

Frivillig i kirken

Menighetsrådsleder, Uranienborg menighetsråd

Menighetsrådsmedlem, Uranineborg menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Diverse verv i skole- og idrettssammenheng

Satsningsområder

  • Den frie kirkens fremtid
  • Oppfordre til frivillig innsats på alle felter.
  • Støtte de ansatte helhjertet, og på den måten løfte i flokk

Utfyllende presentasjon

Mitt navn er Inger Forfang Sandvik. Jeg er utadvent og erfaren. Har 50-års erfaring som prestekone. Så lenge helsen holder gjør jeg gjerne en innsats for kirken.

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN ERIKSEN f. 1977, Adjunkt
2
ANNE SOLVEIG ROMEDAL SANDLAND f. 1971, Museumskonsulent
3
OLE TØRKLEP f. 1955, Arkitekt
4
MATHILDE LINDEMAN ANDERSEN f. 1999, Sykepleier
5
HILDE FRAFJORD JOHNSON f. 1965, Tidl. generalsekretær
7
EIRIK SANDNES f. 1992, Lektor
8
INGER SCHRØDER BERG f. 1950, Tidl.lærer/spesialpedagog
9
INGER MARIE LID f. 1967, Professor
10
INGER LUND PETERSEN f. 1943, Tidl. seksjonsleder
11
PAUL STRAY f. 1953, Seksjonsleder