7

EIRIK SANDNES

Stilling: Lektor. Fødselsår: 1992 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i URANIENBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2009 - 2012
Bachelor i ungdom, kultur og tro, MF.

2012 - 2017
Lektor med opprykk i historie, engelsk og religion. UiO

2017 -
Lærer ved sollerudstranda skole

Verv i kirkelig sammenheng

Frivillig medarbeider i flere ulike menigheter

2010 - 2018
Frivillig medarbeider, ungdomsarbeidet, Uranienborg menighet

Verv i offentlig sammenheng

2001 - 2003
Styremedlem i Vanse Guttekor, Deo Gloria

2016 -
Styremedlem i Uranienborg Vokalensemble

Satsningsområder

  • Musikk i gudstjenesten
  • Ungdomsarbeidet, i og utenfor gudstjenesten
  • Barnearbeidet, i og utenfor gudstjenesten
  • Fa,iliearbeidet, i og utenfor gudstjenesten

Utfyllende presentasjon

Jeg har en relativt bred bakgrunn fra DNK. Jeg er vokst opp i en liten menighet på Sørlandet, Lista Menighet, hvor jeg har vært aktivt deltakende både i gudstjenestelivet, barne- og ungdomsarbeidet og i familiearbeidet menigheten har drevet. Ved fullført videregående flyttet jeg til Oslo.
Jeg er en engasjert og positiv person som gjennom svært mange år har trivdes godt i Uranienborg menighet. Jeg anser Uranienborg som min menighet. Jeg deltar på i gudstjenesten som en del av Uranienborg Vokalensemble, samt at jeg går regelmessig ved gudstjeneste. Jeg trives med mye av det uttrykket kirken formidler, og hvordan høymessen vedlikeholdes. Samtidig er jeg opptatt av menighetsarbeid og menighetsliv. Jeg har vært med på tur til Israel-Palestina, og har deltatt på de nyere arrangerte menighetsweekendene, dog ikke forrige. 

Jeg mener at jeg kan være et godt bidrag inn i menighetsrådet!

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN ERIKSEN f. 1977, Adjunkt
2
ANNE SOLVEIG ROMEDAL SANDLAND f. 1971, Museumskonsulent
3
OLE TØRKLEP f. 1955, Arkitekt
4
MATHILDE LINDEMAN ANDERSEN f. 1999, Sykepleier
5
HILDE FRAFJORD JOHNSON f. 1965, Tidl. generalsekretær
6
INGER GUNHILDE FORFANG SANDVIK f. 1941, Tidl. idrettspedagog
8
INGER SCHRØDER BERG f. 1950, Tidl.lærer/spesialpedagog
9
INGER MARIE LID f. 1967, Professor
10
INGER LUND PETERSEN f. 1943, Tidl. seksjonsleder
11
PAUL STRAY f. 1953, Seksjonsleder