11

VENKE TINNEN

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅFJORD OG STOKSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste