1

NICKLAS ANDRÉ MOSENG

Stilling: Student/vernepliktig. Fødselsår: 2000 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VESTBY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
CHRISTIN BORETTI WESTBY f. 1965, Leder Vestby kom.fellestj Krysebyen
3
JØRGEN JEKSRUD f. 1951, Pensjonist Sole
4
INGER BRIT LEA f. 1947, Pensjonist Randem
5
ANNE-MARTHEA LØNBERG f. 1951, Pensjonist Pepperstad
6
JENS ANDREAS RANDEM f. 1974, Bonde/Forskningstekniker Vestby