1

NICKLAS ANDRÉ MOSENG

Stilling: Student/vernepliktig. Fødselsår: 1999 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VESTBY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
CHRISTIN BORETTI WESTBY f. 1964, Leder Vestby kom.fellestj Krysebyen
3
JØRGEN JEKSRUD f. 1950, Pensjonist Sole
4
INGER BRIT LEA f. 1946, Pensjonist Randem
5
ANNE-MARTHEA LØNBERG f. 1950, Pensjonist Pepperstad
6
JENS ANDREAS RANDEM f. 1973, Bonde/Forskningstekniker Vestby